In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij van onze als klanten of gebruikers van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat jouw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met alle persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke
Dit is het privacybeleid van Mindelo Apartements, de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens voor merk Mindelo Apartments.
De hoofdprocessor van jouw persoonlijke gegevens voor het merk Mindelo Apartments is in beheer bij Mindelo Apartments afdeling service.
Een Kaapverdiaans bedrijf gevestigd in Kaapverdië.
Mindelo Apartments voert diensten uit zoals marketing en klantenondersteuning en worden in dit privacybeleid genoemd.


2. Hoe gebruikt Mindelo Apartments persoonsgegevens
In deze paragraaf vind je informatie over de verschillende doeleinden waarvoor Mindelo Apartments persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.
 

2.1 Het aanmaken van een reservering op onze website
Bij het aanmaken van een reservering c.q. boeking worden er persoonsgegevens gevraagd.  
Deze gegevens worden opgeslagen en verwerkt voor administratieve doeleinde en zullen 2 kalenderjaren na boeking worden verwijderd uit alle dataopslag.
Indien je een eerdere verwijdering wenst kan je ons daarover informeren via het contactformulier op de website.


2.2 Het afhandelen van aanvragen of boekingen
Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking word je automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken de gegevens om de status van jouw reservering en betaling te communiceren, om de boeking te maken, om je de nodige gegevens over het verblijf toe te zenden en om je service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

Mocht je bij de aanvraag of het boeken jouw e-mailadres niet willen opgeven, neem dan contact met ons op via ons contactformulier. De overige eerder genoemde persoonsgegevens blijven wel noodzakelijk.

Mindelo Apartments verwerkt de eerder genoemde persoonsgegevens om uw aanvraag of reservering te realiseren, dus deze zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Mindelo Apartments. De persoonsgegevens die we in verband met de aanvraag of boeking verwerken, bewaren we over het algemeen 2 kalenderjaren en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.


2.3 Het sturen van de nieuwsbrief
Wanneer je je via de website hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het opgegeven e-mailadres om deze nieuwsbrief te mailen. Je wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien je een boeking hebt gemaakt ontvang je onze nieuwsbrief, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt. Zo houden wij je graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.

Tenzij jouw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij jouw e-mailadres direct nadat je je heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij jouw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat je de nieuwsbrief niet meer ontvangt.
 

2.4 Het beantwoorden van uw vragen of klachten en service mails
Vragen in verband met de boeking, aanvraag of andere opmerkingen of klachten kun je ons mailen, in ons contactformulier invullen of telefonisch doorgeven. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens om jouw vragen af te handelen, opnieuw contact met je te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van jouw klacht of verzoek te kunnen ondernemen.

Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met je contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld.
Indien je een online boeking niet hebt afgemaakt, kunnen wij contact met je opnemen om je aan de niet afgemaakte boeking te herinneren, om te vragen of er iets misging of om je op mogelijk andere verblijven te wijzen, die je in plaats daarvan wellicht interessant vindt.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren of deze zijn in het gerechtvaardigd belang van Mindelo Apartments om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
De gegevens die de Mindelo Apartments opslaat, worden 2 jaar bewaard.


2.5 Gegevens over jouw bezoek aan en gebruik van de Mindelo Apartments website
Wanneer je onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van jouw automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s je bezoekt, jouw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend door de internetprovider wanneer je het internet op gaat), de naam van jouw computersysteem en type internetbrowser. Ook houden wij het gebruik van de nieuwsbrief bij, zoals welke pagina’s je bekijkt en welke onderdelen je leest, om de inhoud van de nieuwsbrief verder aan jouw interesses aan te passen.

De informatie over het klik- en zoekgedrag en gedane aanvragen en boekingen stelt ons in staat om segmenten samen te stellen en je in een van deze segmenten in te delen. Segmenten zijn groepen van website bezoekers of klanten op geaggregeerd niveau die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio.
Deze gebruikt Mindelo Apartments om de website aan te passen en om bijvoorbeeld de indeling handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor jou relevant zijn op onze website.

Gegevens die voor ons belangrijk zijn in verband met het functioneren van de website, zoals uw favorieten, reserveringsgegevens en status, feedback bewaren we maximaal 2 jaar vanaf de laatste keer dat je onze website hebt bezocht of na reserveringsdata. Gegevens over het klik- en zoekgedrag en overige in verband met jouw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we 2 jaar.


2.6 Marketing
Jouw gegevens over boekingen, zoekgedrag, instellingen op onze website of in de app, favorieten en onze communicatie met jou, kunnen door Mindelo Apartments worden gecombineerd. Al deze informatie stelt Mindelo Apartments in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), (on)geadresseerde post en banners en advertenties op websites, en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor jou te maken.

Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. Je hebt altijd de mogelijkheid om je voor de nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat je geen commerciële post van ons wilt ontvangen en ook kun je ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden.

Het gebruik van al deze gegevens is voor Mindelo Apartments noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om website bezoekers en klanten te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden en de hoeveelheid boekingen te vergroten. 


2.7 Deelname aan acties en prijzen
We gebruiken persoonsgegevens ook wanneer je deelneemt aan acties of prijzen. Hiervoor verwerken we naam en e-mailadres om jouw inzending te kunnen beoordelen en om met je te communiceren wanneer je een prijs hebt gewonnen. Voor sommige prijzen gelden aanvullende regels over ons gebruik van persoonsgegevens.

Onze verwerking van de persoonsgegevens voor dit doel is nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met jou.


2.8 Onderhoud en optimalisatie website
Jouw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en app en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude (bijvoorbeeld wanneer meerdere malen geprobeerd wordt een boeking te doen, of indien er een boeking in strijd met onze algemene voorwaarden wordt gedaan).


2.9 Reviews van gasten
Na verblijf in een via Mindelo Apartments gehuurde verblijven, kun je een review plaatsen of doorgeven. Deze recensie is zichtbaar voor alle website bezoekers. Je wordt gevraagd om bij voorkeur jouw volledige naam, maar in elk geval jouw voornaam, en woonplaats bij de recensie te plaatsen omdat die informatie de betrouwbaarheid van de review enorm vergroot.
Wij raden aan goed op te letten dat je verder geen persoonlijke informatie in de recensie vermeldt. De plaatsing van een review is op basis van jouw toestemming en is nadien weer te verwijderen op aanvraag, middels ons contactformulier.

Mindelo Apartments behoudt ten alle tijden het recht om reviews naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren of te verwijderen van de door Mindelo Apartments geëxploiteerde kanalen. Reviews kunnen ook gebruikt worden in andere marketinguitingen van Mindelo Apartments. Wij kunnen de review delen met de andere organisaties of kanalen.
Hierdoor is het mogelijk dat jouw review ook op andere websites of platformen zichtbaar wordt.


3. Social Media
Je kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook en Instagram. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van jouw persoonlijke pagina’s. Via Facebook Insights verzamelen wij statistieken om meer inzicht te krijgen in onze doelgroep en prestaties van Facebook posts. Mindelo Apartments kan win-acties organiseren op social media, waarbij we gegevens opvragen van winnaars.

Ten slotte gebruiken we Facebook , Instagram, Youtube en eventueel andere sociale media ook voor retargeting (zie paragraaf 6).  Mindelo Apartments raadt je aan de privacy verklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van jouw persoonsgegevens door deze partijen.


4. Cookies
Veel van de in deze Privacyverklaring genoemde informatie wordt door middel van cookies verzameld. Cookies zijn tekstbestandjes die jouw device of browser opslaat wanneer je onze website bezoekt. Mindelo Apartments gebruikt technieken zoals cookies en trackingpixels om jouw bezoek te verbeteren. Bezoek je onze website opnieuw, dan wordt jouw device of browser herkend. Dit is onder meer nodig om favorieten te onthouden, om gegevens te bewaren zodat je deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren, maar ook om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om jouw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, word je altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Het verwijderen van cookies kunt u op uw eigen device instellen regelen.


5. Bewaartermijn
Wij bewaren gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door Mindelo Apartments gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren. Je ontvangt dan uiteraard ook geen informatie meer van Mindelo Apartments over nieuwe huizen of andere interessante mailings.


6. Derde partijen
Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is:

  • in het kader van het verlenen van een dienst door deze derde partij die wij nodig hebben om jouw aanvraag of boeking te kunnen uitvoeren zoals IT dienstleveranciers, productleveranciers (bijv. partnerbedrijven zulks als Booking.com bv. Airbnb bv. etc.) en servicepartners (bijv. sleutelbeheerders)
  • om jouw aanvraag voor een boeking uit te voeren, zo geven wij jouw persoonsgegevens door aan de betreffende huiseigenaar. Huiseigenaren dienen zich ook aan toepasselijke privacywetten te houden bij het gebruik van persoonsgegevens. Bovendien zijn zij contractueel aan Mindelo Apartments verplicht jouw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren en gebruiken;
  • voor het afwikkelen van de betaling voor het gehuurde verblijf en overige kosten gebruikt Mindelo Apartments  Ideal, Stripe, Worldbank Transfer en directe bankoverschrijvingen. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze provider goed te raadplegen aangezien deze zelf verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens in verband met de betaling;
  • voor het analyseren van de gegevens over jouw gebruik van de Mindelo Apartments website en voor het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties waarvoor wij gebruikmaken  (retargeting), (retargeting), Facebook, Google, Booking.com en Airbnb.

De meeste van deze derde partijen zijn verwerkers en gebruiken persoonsgegevens alleen ten behoeve van Mindelo Apartments. Deze partijen zijn voornamelijk in Nederland of binnen de EU gevestigd.
Mindelo Apartments verstrekt alleen persoonsgegevens aan partijen die ervoor instaan dat ze de vereiste maatregelen hebben genomen om de gegevens adequaat te beschermen. Met verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten die onder meer de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens door deze derde partijen regelt. Dit is op doorgifte door Mindelo Apartments onder voorwaarde van het sluiten van een overeenkomst met door de Europese Commissie goedgekeurde modelbepalingen.

Alleen wanneer Mindelo Apartments hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen je erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen.

 
7. Beveiliging
Mindelo Apartments vindt een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens van groot belang. Mindelo Apartments heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor jou is dit onder meer zichtbaar door het slotje (SSL certificering) dat in jouw browser verschijnt Mindelo Apartments ingeschakelde derde partijen zullen alleen toegang krijgen tot die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. Verder raden wij je aan bij het aanmaken van een reservering, de reserveringsgegevens veilig mogelijk te bewaren.  


8. Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
Je hebt het recht jouw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij Mindelo Apartments, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn. Je dient overigens zelf de gegevens, zoals die zijn opgeslagen, aan te passen, mochten deze in de tussentijd wijzigen. Verder heb je onder omstandigheden het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mindelo Apartments, en het recht om Mindelo Apartments te vragen jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een derde partij te verstrekken. Indien je reeds bij Mindelo Apartments hebt geboekt, kun je jouw gegevens inzien en wijzigen.
Mindelo Apartments kan desgewenst een schriftelijk afschrift van jouw gegevens toezenden.


Indien je onze nieuwsbrief of direct mail niet langer wenst te ontvangen, meldt je dan af via de website of door ons hierover een email te sturen. Eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies, die onder meer voor marketing doeleinden worden gebruikt, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, kun je via de browserinstellingen weer intrekken.
(zie art. 4 Cookies) Eenmaal geplaatste cookies kun je weer verwijderen. Houd er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de website dan niet meer goed werken. Overigens kun je vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens, met name wanneer deze worden verwerkt in het gerechtvaardigd belang van Mindelo Apartments (zoals in deze Privacyverklaring aangegeven).
 

9. Contact opnemen met Mindelo Apartments
Voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Mindelo Apartments of via ons contactformulier. Je kunt gevraagd worden een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, deze mag u weigeren of achteraf laten verwijderen.
Dit zal vanuit Mindelo Apartments nooit een verplichting zijn, enkel als doeleinde te verificatie. Ook voor overige vragen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Jouw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.

Mocht je klachten hebben over hoe Mindelo Apartments met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je ook altijd contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner in Zwitserland.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdate door Mindelo Apartments. De aangepaste Privacyverklaring kun je vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat. Voor zover wij over jouw e-mailadres beschikken, zullen wij je bij belangrijke wijzigingen via e-mail hier over informeren.